İstihare Namazı Nasıl Kılınır_ İstihare Duası Nedir_

İstihare Namazı Nasıl Kılınır? İstihare Duası Nedir?

İstihare namazı nasıl kılınır, istihare nedir, istihare duası nedir ve hangi durumlar için istihare namazı kılınır gibi sorular birçok insanın merak ettiği hususlar arasındadır. Bu yazımızda sizlere istihare namazı ve istihare duası ile ilgili detaylı bilgiler vereceğiz.

İstihare ne için yapılır?

Evlilik, ticaret ve benzeri durumlarda herhangi bir işe girecek olan kimse, başlamaya düşündüğü işin kendisi için hayırlı olup olmadığı hususunda ikileme düşerse, kendisinin şüphesini giderecek ve bu ikilemde kalma durumunda kendisini kurtaracak çeşitli çareler arar. Böyle bir durumla karşılaşan kişinin yapacağı ilk iş, niyet ettiği işin dini anlamda meşru olup ya da helal olup olmadığını araştırması, yani dinimizin belirlediği ölçülere uygun olup olmadığının detaylı bir şekilde incelenmesidir.

İnsan, kendi hayatında bazı konularda tek başına herhangi bir karara varamaz. Dolayısıyla başlamayı düşündüğü işleri bir neticeye ulaştıramaz. Bu durumda kişinin başvurması gereken en sağlıklı yöntem, kafasını meşgul eden ve başlamaya düşündüğü iş hakkında veya hayatını bir başkasıyla birleştirme niyetine girdiği evlilik konusunda tecrübeli olan kişilere danışmak, karşıdaki kişilerin fikirlerini almak ve niyetine girilen konunun bütün detaylarıyla işin ehli ve gerçekten tecrübeli kişilerle istişare edilmesidir.

Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da şudur: Kendisine fikir danışılacak olan yani istişare edilen kişinin bahsedilen konuda tecrübe sahibi olması ve sözüne güvenilen güvenilir bir insan olması gerekir.

İstişare ve İstihare

Kur’an-ı Kerim’de Şura suresi 38. ayette müminlerin vasıflarını sayarken, müminlerin yapacakları işleri kendi aralarında istişare ettiklerine vurgu yapılmıştır. Ancak burada vurgu yapılan bir noktada var ki o da şudur: İstişare yapılacak kişinin anışılan konuda İşinin ehli olması gerekir ve fikir olarak, inanç olarak danışan kişiye ters düşmemesi ve yabancı olmaması gerekir. Bu konuda kur’an-ı Kerim’de Ali İmran Suresi 118. ayette Allah tarafından bir ikaz bulunmaktadır.

Bilinçli bir Müslüman hayatını etkileyen özel meselelerini her önüne gelene açmamalı ve samimiyetine ya da güvenilirliğine inanmadığı insanların fikrini almamalıdır. Çünkü bu şekilde karşısındaki kişinin kendisine faydasından daha çok zararı dokunabilir, yanlış kararlar alarak hataya düşebilir. Hatta bazen öyle yanlış kararlar alınmasına neden olabilir ki evlilik gibi önemli bir konuda hayatı boyunca Geri dönüşü olmayan ve hayatında en büyük hatalardan biri sayılabilecek sonucu hüsranla sonuçlanan kararların sebebi olabilir.

Başlayacağı bir işi bütün boyutlarıyla ele almadan giren kimsenin, içlerinde pürüzler çıkabilir ve elinde bulunan bütün sermayesini kaybedebilir. Bu durum hem maddi yönden hem de manevi yönden oldukça derin bir şekilde etkiler.

Evlilik konusunda da durum benzerdir. Evleneceği kişiyi iyice Araştırmadan evlenen bir kişi, acele hareket ettiği için yapmış olduğum Bu seçimin cezasını ömrü boyunca çekebilir ve bu dünya kendisine zehir olabilir.

Yukarıda verilen iş ve evlilik örneklerini göz önünde bulundurarak şunu çok rahat söyleyebiliriz ki, bir müslüman kendisine istişareyi alışkanlık haline getirmeli, hayatımda çok basit görünen hususları dahi kendisinden daha tecrübe birilerine sormadan bir karara varmalıdır.

Bizde de en güzel örnek olan Peygamberimiz (s.a.v.) hayatı boyunca bütün meselelerinin çevresindeki yakınlarıyla ve sahabelerle istişare ederdi çevresindeki insanların da fikirlerini alır ve öyle karar verirdi. Halbuki Peygamberimiz (s.a.v.) Allah’ın vah yine muhatap olmuş kişiydi. Peygamberlik özellikleri gereği bütün insanlardan daha zeki daha akıllı daha güzel düşünebilen bir insandı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hakkında vahiy olmayan neredeyse tüm konularda çevresindeki insanlarla istişarede bulunurdu. Bununla birlikte istişarenin gerekliliğini her fırsatta vurgular, çevresindeki insanlara da her konuda istişare yapmalarını tembih eder ve istişare kavramına önem veren kişilerin hiçbir zaman pişman olmayacağını ifade ederdi.

İstihare nedir?

İstihare, istişare kavramına önem veren bir kişinin herhangi bir konuda çevresindeki güvendiği insanlarla istişare ettiği halde, kalben kendisini rahat hissetmemesi ve hislerinin tatmin olmaması durumunda kişinin başvurabileceği bir sünnettir diyebiliriz.

İstihare kavramı sözlük anlamı olarak “Allah’tan hayır dilemek” anlamına gelir. Yani yapılacak olan herhangi bir işin sonucunun iyi mi ya da kötü mü olduğunu veya o işi bulunduğu an içerisinde mi veya aradan bir süre geçtikten sonra mı yapmanın daha iyi bir sonuç vereceğini anlayabilmek için Allah’tan dilemek veya istemektir.

İstihare kavramı Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bir sünnetidir. Peygamberimiz kendi hayatında istihare yapmış ve ümmetine de istihareyi bir dua ve ibadet olarak tavsiye etmiştir. Aynı zamanda istiharenin nasıl yapılması gerektiğini ve istihare yapılırken hangi duaların okunması gerektiğini de kendisi öğretmiştir.

Peygamberimiz bir hadisinde “Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman iki rekat namaz kılsın” diyerek istihare namazına vurgu yapmıştır.

İstihare namazı kaç rekattır?

İstihare namazı kaç rekattır sorusu, istihare namazı kılacak olan birçok kişinin aklına takılan ve merak ettiği bir sorudur. İstihare namazı iki rekat olarak kılınmaktadır.

İstihare namazında hangi sureler okunur?

İstihare namazında okunacak sureler rekatları göre kısaca şu şekildedir: İmam Gazali’ye göre istihare namazının birinci rekatında Fatiha’dan sonra Kafirun suresi, ikinci rekatında ise İhlas surelerinin okunmasını tavsiye etmiştir.

İstihare duası nedir?

Peygamberimiz (s.a.v.), iki rekatlık istihare namazını kıldıktan sonra aşağıdaki istihare duasını okurdu:

“Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhümme inkünte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi.” (Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).

Peygamberimizin okuduğu İstihare duasının anlamı:

“Allah’ım, yapmayı düşündüğüm şu işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen her şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım.”

“Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur.”

İstihare duası okunurken, dua içerisinde geçen “bu iş” kısımlarına kişinin yapmak istediği mevzuyu yerleştirilmesi gerekir. Örneğin, “bu iş” yerine bu evlilik şeklinde dua edebilir. İstihare duası okunurken dileyen kişiler Arapça okunuşunu, dileğim kişiler Türkçesini okuyarak dua edebilirler.

İstihare bir defa mı yapılır?

İstihare yapan kişi, istihareyi yaptıktan sonra gönlünün ne tarafa meyil edip etmediğine bakmalıdır. Dua yapmadan önce var olan hükümleri ve düşünceleri bir kenara bırakmalıdır. Kişi istişare yaptığı halde kendisini rahatlamış hissetmiyorsa ya da gönlü yatışmadıysa, istihareyi tekrarlayabilir.

İlginizi Çekebilir: Kaza namazı nasıl kılınır? Kaza namazının vakti var mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir