Kaza namazı nasıl kılınır? Kaza namazının vakti var mı?

Eda, kaza ve iade kavramlarının tanımı

Farz olan bir namazı vakti geçmeden vaktinde kılmaya Eda vakti geçtikten sonra kılmaya ise kaza adı verilir Eğer herhangi bir neden ile namaz bozulmuşsa bozulmuş olan bir namazı tekrar kılmaya ise iade adı verilir.

Bir kişi farz olan bir namazı bilerek kasten kılmayıp kazaya bırakabilir ya da herhangi bir özür durumundan dolayı kazaya bırakabilir işte bir vakit namazı kasıtlı olarak bilerek isteyerek kılmayıp kazaya bırakmak büyük günahlar arasında sayılmaktadır.

Bilerek ya da isteyerek namaz kılmama davranışından uzak durmak gerekir. Böyle bir hata yapılmışsa hemen kılınamayan namazın kazası kılınmalı ve üzerimize düşen o vaktin namaz borcundan kurtulmamız gerekmektedir. Çünkü aldığımız nefesi geri vermeye garantimiz yok, ölüme hazırlıksız yakalanmamız gerekir.

Şunu da belirtmek gerekir ki kaza ile kılamadığımız namazı kılmış olsak da vaktinde kılmadığımız için Allah’a karşı içtenlikle mahcubiyet duyarak tövbe etmemiz gerekir. Namazları vaktinde kılmak konusunda oldukça hassas davranmalı ve bu konuda titiz olmalıyız.

Bazı istisnai durumlar vardır ki bu durumlar hakkında bilgi vermek doğru olacaktır. Bazı durumlarda özürlü sayılan haller vardır. Örneğin kadınlarda adet ve hamilelik hali, beş vakit süren sara hastalığı ya da cinnet geçirme hali gibi durumlarda namaz kılınamazsa, bu namazların sonradan kaza edilmesine gerek yoktur. Bunun yanında adetli olan bir bayanın ya da hamile olan bir bayanın namaz kılması caiz değildir, dinimizce haramdır.

Dinimize göre vaktinde kılamadığımız beş vakit namazların kazası farz, vitir namazının kazası ise vacip, olarak belirtilmiştir. Sünnet namazların kazası ise sünnettir. Kazası sünnet olan sadece sabah namazının sünnetidir. Eğer içinde bulunduğumuz günün sabah namazını kazaya bırakmış isek, öğle namazı kılıncaya kadar farzı ile birlikte sabah namazının sünnetinin de kazası kılınır. Öğleden sonraya kalınca, sünnet kılınmaz; yalnızca sabah namazının farzı kaza edilir.

Ayrıca vaktinde kılınamayan sünnetlerin bazıları da daha sonra kılınarak kaza edilebilir. Örneğin cemaate yetişmek ve cemaatle namaz kılabilmek için öğle namazının ilk sünnetini kılamayan birisi, farzı kılıp ardından iki rekat sünnetten sonra namaz kılar. Bir başka örnek, cuma namazı kılmak için cemaatle namaz kılmaya giden bir Müslüman, hutbeden önceki ilk sünneti yetişemediği takdirde, cumanın iki rekatlık farzından sonra bu sünneti kaza ederek kılabilir. Ayrıca iki rekat kılınarak yarıda kalan öğlenin ve cumanın ilk sünnetleri bu şekilde daha sonradan 4 rekat olarak kaza edilebilir.

Bu saydığımız sünnetlerin dışındaki diğer vakit sünnetleri vaktinde kılınmadığı zamanlarda kaza edilmezler. Örneğin ikindi ve yatsı namazlarının sünnetleri farzdan önce kılınamadıkları takdirde daha sonra da kılınamazlar.

Kaza namazlarının rekatları de yine aynı şekilde kılınmalıdır. Örneğin Sabah namazının kazası iki, öğle namazının dört, ikindi namazının dört, akşam namazının üç, yatsı namazının dört ve vitir namazının kazası 3 rekat olarak kaza edilmelidir.

Kaza namazı kılmanın herhangi bir zamanı ya da mekanı yoktur. Örneğin “akşam namazının kazası akşam vaktinde kılınacaktır” diye bir sınırlama söz konusu değildir. Kişi istediği zaman bu namazları kaza edebilir; kaza namazını kıldığımız esnada akşam namazının yatsıdan önce veya öğle namazının sabahtan sonra kılınması gerekir gibi bir şartta yoktur.

Ancak burada bir hususa dikkat çekmek gerekir ki o da şudur: Kerahet vakitleri olarak bildiğimiz zamanlarda namaz kılmasına özen gösterilmelidir. Bu zamanlar da Güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonraya, güneş batmadan yaklaşık 45 dakika önceye kadar ve Güneş tam tepede olduğu vakit namaz kılınması uygun görülmemiştir. Saydığımız bu vakitler haricindeki bütün vakitlerde kaza namazı kılınmasında herhangi bir sakınca yoktur, istenilen vakitte kılınabilir.

Kaza namazı nasıl kılınır?

Zamanında kılamadığı ve kazaya kalan namazları altı vakit ya da altı vakitten daha çok olan bir kişi, kaza namazları arasında herhangi bir sıra gözetmediği gibi kaza namazları ile normal vakit namazları arasında da bir sıra gözetemez. Kerahet vakitleri olarak bilinen, namaz kılmanın mekruh sayıldığı kerahat vakitlerinin dışında kişi istediği ve kendisinin müsait olduğu her vakitte namaz kılabilir.

Kaza namazı kılmanın herhangi belirlenmiş bir vakti yoktur. Örneğin vaktinde kılınamamış olan bir akşam namazı ikindiden sonra, bir öğle namazı da sabahtan sonra kılınabilir.

Kaza namazına nasıl niyet edilir?

Kazaya kalmış namazı olan bir kişi kaza namazı kılarken kaza namazına şu şekilde niyet etmelidir: Örneğin, “Niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım ilk akşam namazımı kılmaya ya da son akşam namazını kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Bu şekilde niyet edildiği takdirde kazaya kalmış olan namazlar ilk kazaya kalmış olanından başlamış olur yahut en son kazaya kalmış olan namazdan başlamış olur her iki durumda da belli bir sıraya ya da düzene göre kazaya kalan namazlar kılınarak sayısı azalmış olur.

Bunun dışında kazaya kalmış namazı olan kişilere dinimizin bir kolaylık dini olması hasebiyle şu şekilde bir niyet şekli de tavsiye edilebilir: Örneğin, “üzerimde olan sabah namazını kaza ediyorum” şeklinde de niyet edilebilir.

Kaza Namazı kılmadan önce ezan ve kamet okunur mu?

Kaza namazı kılmaya başlayacağınız zaman, kaza edeceğimiz vaktin namazı kaza edilmeden önce, bir defa ezan okunur sonra kamet getirilerek namaz kılınır. Eğer birden fazla kaza namazı kılınacaksa hepsi için bir ezan yeterli gelir ancak kazası kılınacak olan her farz namaz için ayrı ayrı kamet getirmek sünnettir.

Not: Bir kişi kaç vakit namazının kazaya kaldığını kesin olarak bilmiyorsa bu durumda sayı bakımından kesin net bir tahminde bulunamıyorsa kılmadığı kaza namazı kalmadığı konusunda emin olana kadar kaza namazı kılar.

Kaza namazı cemaatle kılınabilir mi?

Kaza namazını cemaatle kılmak istediğimiz kişilerin eğer bizimle birlikte aynı namazları kazaya kalmış ise cemaatle namaz kılabiliriz; ancak farklı namazları kaza ederken cemaat olunamaz herkesin tek başına bireysel olarak kaza namazını kılması gerekir.

Kaza namazı evde mi kılınmalıdır?

Kaza namazının kılınacağı mekan hususunda herhangi bir sınırlama olmaksızın kişinin namazlarını kazaya bıraktığı konusu ifşa olmaması açısından kişinin bireysel olarak kaza namazının evde kılınması daha makbuldür. Çünkü herhangi bir sebep olmadan, arızi bir durum olmadan kazaya bırakılan namazlar günah sayılacağından dolayı diğer insanların bu günaha şahit olması hoş karşılanmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir